• Εξωτερική όψη
  • Μετρήσεις
  • Ακρίβεια
  • Συμβατότητα
  • Συσκευασία

Διαστάσεις: 300mm x 300mm x 28.2mm
Βάρος: 1.9 κιλά
Χρώμα: Λευκό
Πρόσοψη: Επισκληρυμένο γυαλί
Κάτω πλευρά: ABS

Εύρος

Εύρος βάρους: 5kg - 150kg
Μονάδες: catties(κινεζική μονάδα μέτρησης βάρους), χιλιόγραμμα, λίβρες (δυνατότητα εναλλαγής)

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Το ΔΜΣ σημαίνει Δείκτης Μάζας Σώματος και σχετίζεται στενά με το ποσοστό του σωματικού λίπους.
Λαμβάνει υπόψη τόσο το ύψος όσο και το βάρος και αποτελεί ένα πιο αξιόπιστο κριτήριο
προσδιορισμού ενός ατόμου ως λιποβαρούς ή παχύσαρκου σε σχέση
με το απλό σωματικό βάρος. Αποτελεί καλύτερο στοιχείο πρόβλεψης κινδύνων, όπως οι καρδιακές παθήσεις και η υψηλή αρτηριακή πίεση.
(Απαιτείται η εφαρμογή Mi Fit)

 

Ακρίβεια ένδειξης

50g

Περιθώριο σφάλματος:

5kg - 50kg: μέγιστο 0.1kg
50kg - 100kg: μέγιστο 0.2kg

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Ζυγαριά Mi Smart Scale
Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας